Osiguranje

Vrste osiguranja:

  1. “Polisa´´ osiguranje  je uključeno u cijenu svih autmobila sa refundirajućim depozitom za gorivo (100 – 200 €)

Osiguranje od kradje, oštećenja, sve štete na autombilu koje su uzrokovane krivicom zakupca nadoknadjuje zakupac.Nanešenu štetu trecim licima u saobracaju nadoknajuje osiguravajuce društvo

Popravka vozila drugom oštecenom licu u saobracaju, takodje i  naknadu medicinske nege ostećenim licima nadoknadjuje osiguranje (zakupac ne nadoknadjuje troškove). Na mjesto nesreće obaezno se poziva saobraćajna policija koja otkriva krivicu ili nevinost učesnika u sabraćajnoj nesreći i donosi svoje zaključke o aktu nesreće koji se predaje osiguravajućim društvima.

 

Zakupac je dužan odmah putem telefona obavjestiti naše saradnike. Zakupac nema pravo napustiti mjesto nesreće. Zakupac je dužan sačekati saobraćajnu policiju u protivnom slučaju i ako nije krivac saobraćajne nesreće može snositi posledice kao naknadu popravke automobila.

 

  1.  Dodatno auto osiguranje ´´Kasko´´ sa obaveznom ili uslovnom franšizom (300 €) na zahtjev klijenta.

U ovom slučaju bilo koje oštećenje vozila plaća osiguravajuće društvo.

U slučaju saobraćajne nesreće zakupac gubi samo iznos franšize 300 €, (moguce samo deo franšize) osim u slucaju ako je vozio automobil pod uticajem alkohola ili narkotika. Osiguranje ne pokriva štetu guma i vetrobrana

Osiguranje ne nadoknadjuje gubitak ključeva. Gubitak kljuceva se nadoknadjuje 500 €

Depozit se vraca u potpunosti po isporuci automobila. Samo u slučaju nadoknade štete može doći do izmjene sume.

Advertisements